Roca & Forcada S.L.

Serveis

Oferim entre altres el segûents serveis:

FISCAL

Gestionem puntual i eficaçment els impostos, aconseguint les màximes avantatges fiscals i ens adaptem a cada tipus d'empresa.

COMPTABLE

Basant-nos ens els principis contables establerts reflexem fidelment la situació de l'empresa de forma que serveixi per una adequada presa de decisions.

LABORAL

Gestionem aquesta sensible àrea d'activitat, incorporant les normes que constantment van apareixent i estalviem a l'empresa una important càrrega de treball.

MERCANTIL

Des de contractacions mercantils fins a assessorament en la constitució de noves empreses, informació i gestió dels tràmits necessaris per les activitats.

CORREDURIA D'ASSEGURANCES

Oferim les millors companyies del sector i amb el millor servei.

ALTRES SERVEIS I ALIANCES

Totes les àrees estan interrelacionades per oferir un servei integral i per donar la resposta més adient per cada una de les necessitats de l'empresa, ja sigui mitjançant els nostres recursos o mitjançant aliances estratègiques amb altres despatxos de màxima garantía i confiança. Podem destacar la Prevenció de Riscos Laborals i la Protecció de Dades.