Roca & Forcada S.L.

Altres Serveis

A l’empresa cap àrea d’activitat està desvinculada de les restants. Totes elles estan interrelacionades entre si. Per això, ja sigui de forma directa o mitjançant aliances, oferim tots els serveis que la seva empresa pugui necessitar, per tal que quedin perfectament harmonitzats dins del conjunt.

 • Declaració de INTRASTAT
 • Expedients de qualificació empresarial
 • Gestions relatives a vehicles i conductors: matriculacions, transferències, targetes de transport, permisos de conduir, etc.
 • Tramitació de tot tipus de certificats en registres públics.
 • Impostos de successions. Transmissions.
 • Expedients Serveis Estrangeria Altres serveis coberts amb aliances.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Representacions davant dels Jutjats del Social.
 • Conciliacions individuals en el Departament de Treball.
 • Conciliacions col·lectives davant del Tribunal Laboral de Catalunya.
 • Expedients Serveis Estrangeria.
 • Prevenció de Riscos Laborals.
 • Llei orgànica de protecció de dades (L.O.P.D.)