Roca & Forcada S.L.

Comptable

Un ampli equip de professionals amb una sòlida informació comptable l'ajudarà a aconseguir que la seva comptabilitat sigui el instrument de control i gestió que vostè necessita.

Principals Gestions

  • Assessoria comptable continuada des del punt de vista mercantil, així com comptabilització d'operacions d'acord amb la normativa vigent.
  • Orientació i direcció comptable de societats i particulars en estimació directa.
  • Transcripció de comptabilitats de forma manual i mecanitzada.
  • Formació del personal de departaments comptables.
  • Actualització de comptabilitats endarrerides.
  • Disseny de plans de comptabilitat.
  • Comptabilitat en temps real.
  • Elaboració i legalització dels Llibres Oficials de Comptabilitat.
  • Dipòsit de Comptes anuals al Registre Mercantil.